annual/ biannual/ biennial/ perennial

annual/ biannual/ biennial/ perennial[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

Błędnie: Though he did not consider himself a rich man, his perennial income was high above $30,000 and his wife earned more than 30 grand a year as well.
Poprawnie: Though he did not consider himself a rich man, his annual income was high above $30,000 and his wife earned more than 30 grand a year as well.

Wyraz ‘annual’ oznacza jako przymiotnik „roczny”, np. ‘Our annual incomes have decreased’ („Nasze roczne dochody spadły”). Jako rzeczownik słowo ‘annual’ oznacza „roślinę o rocznym cyklu życia”, „magazyn wydawany raz w roku” itp. Analogicznie ‘biannual’ to „zdarzający się dwa razy w roku”.

Natomiast przymiotnik ‘biennial’ znaczy „powtarzający się co dwa lata”, „trwający dwa lata”, ew. „roślina o dwuletnim cyklu życia”, np. ‘The international conference I attended last summer is biennial, so the next one will be organized next year’ („Ta międzynarodowa konferencja, na której byłem zeszłego lata jest organizowana co dwa lata, więc następna odbędzie się w przyszłym roku”).

Z kolei przymiotnik ‘perennial’ znaczy „powtarzający się”, „trwający”, „wieloletni”, „odwieczny”, np. ‘The perennial class struggle is one of the key terms in Marxist theory’ („Odwieczna walka klas jest jednym z kluczowych pojęć w teorii marksistowskiej”).

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Błędy annual/ biannual/ biennial/ perennial
Loading ...