absorbed

absorbed[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

occupied, busy, worried; zaabsorbowany, zaprzątnięty  

Tim was completely absorbed in preparation for the conference.

 Tim był całkowicie pochłonięty przygotowaniem do konferencji.

 

 

 

 

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Loading ...